Ulike krav og behov- samme løsning

Siden Cipax leverer løsninger til de fleste bransjer i Norden og Baltikum har vi blitt introdusert til mange interressante behov og krav. Den erfaringen tar vi nå med oss når vi konstruerer og produserer komplette "skreddersydde produkter" gjennom rotasjonsstøping.

Emballasje

Gjennom å bruke rotasjonsstøpingens store fordeler, å kunne utforme produktet i stort sett sine egne ønskemål, har et flertall av Cipax kunder kunnet skape emballasje som forener design med funksjon. Eksempel på emballasjeløsninger er hygieniske paller til matvareindustrien, transportbokser for vekselskuffer, samt spesialdesignede detaljer til butikkinnredninger.

Marine produkter

Når produktet befinner seg i et tøft marinemiljø passer rotasjonsstøping utmerket. Kombinasjonen av UV-bestandig materiale, korrosjonsbestandighet og muligheten til å skumfylle produkter er interressant til foreksempel båter, paneler, flyteelementer og båtseter. Sammen med ledende aktører utvikles morgendagens flyteelementer som integrerer flere funksjoner enn tidligere i et produkt. Ulike overflatestrukturer er et interresant innslag i mange marine produkter, da man kan kombinere sikkerhetstankene med spennende design.

Nedgravbart

Et nedgravbart produkt er konstruert for å klare de harde påkjenninger som miljøet under jorden innebærer, som jord og grunnvannstrykk.Produktet som vises er en pumpestasjon og har en integrert lomme for plassering av elektonikkenheter. Cipax maskinpark muliggjør produkter opp til 15 000 liter. Rotasjonsstøpeteknikken fungerer godt på nedgravbare produkter slik som pumpestasjoner, brønner og tanker.

 

Tunge kjøretøy / Entrepenører

Slagbestandige produkter som utformes etter spesielle ønsker tiltaler aktører som vurderer kombinasjonen av lave verktøykostnader og muligheten til innstøpte komponenter i produktet.

Ettermontering av tillbehør og komponenter skjer før det ferdige produktet leveres til kunden. Produktet på bildet er et svært komplisert produkt som har et stort antall innstøpte detaljer og ettermontert tillbehør. Ved ettermonteringen kompletteres produktet med låsemekanisme, opphengsanordning og en luke som skal klare belastning på over 100 kg.

Et rotasjonsstøpt produkt har et bredt temperaturspenn noe som innebærer at den kan monteres på et utsatt punkt på et tungt kjøretøy, der den er utsatt for såvel kulde som varme og tøffe forhold.

Kåper

Kåper monteres ofte synlig på sluttproduktet og et tiltalende design og overflate er veldig viktig. Kombinasjonen av ulike overflatestrukturer gir bedre styrke mot slitasje samtidig som man kan bruke overflaten til formgivning. Prisen på verktøyet for å produsere rotasjonsstøpte kåper er bare en brøkdel av hva et tilsvarende produkt vil koste med en annen produksjonsmetode.

 

Rør

Mange av de rør som Cipax produserer har avanserte former der toleransene er veldig små. For å møte disse høye krav arbeider vi kontinuerlig med ulike kvalitetsinstrumenter for å imøtekomme eventuelle avvikelser samt følge opp sluttresultatet. Rotasjonsstøpte rør finner man foreksempel på tunge kjøretøy, fjernvarmesystemer, maskiner for kontanthåndtering samt forsystemer.

Tanker

Tanker er den produktgruppen Cipax har den største erfaringen når det gjelder konstruksjon og produksjon. Vi medvirker i utallige prosjekter med mål om å spesialtilpasse tankene. Rotasjonsstøpte tanker finner man i dag innen et stort antall områder slik som: Vann, Hydraulikkolje, Drivstoff, Septik, Kjemikalier og Urea. 

Å involvere Cipax tidlig i deres prosjekter innebærer at dere tar del i vår erfaring og de ressurser vi har til rådighet.

Plassen i et moderne kjøretøy er ytterst begrenset og derfor resulterer mange prosjekter med et høyst spesialisert produkt som lever opp til våre høye krav. En stor utfordring med en tank er å levere et sluttprodukt som må være helt fri for bearbeidingsrester. I dette tifelle er Cipax vaskeri til stor nytte.For mer information, kontakt:


Carl Fredrik Kleppe
Telefon: +47 91 70 56 57
E-post cfk@cipax.com 


NO_ Prosjektledelse_2014.jpg
NO_Konstruksjon_2014.jpg
NO_Verktoykonstruksjon.jpg
NO_Produksjon[Right menu ].JPEG

NO_Etterbearbeiding[Right menu ].JPEG
NO_Vasking[Right menu ].JPEG
NO_Montering[Right menu ].JPEG
NO_Logistikk[Right menu ].JPEG

 

Cipax AS, Holtermoen 12, N-1940 BJØRKELANGEN Telefon:+47 63 85 30 00 Fax:+47 63 85 30 01 E-post: bjorkelangen@cipax.com