Grunnleggende fordeler med rotasjonsstøping

  • Spenningsfritt materiale- minimal risiko for sprekker og dermed lang levetid
  • Polyetylen - Et miljøvennlig, gjenvinningsbart og næringsmiddelgodkjent materiale
  • Korrosjons- og kjemikaliebestandig materiale
  • Stor frihet ved produktutformingen, noe som tillater "skreddersydde produkter"
  • Lave verktøykostnader gir lønnsomhet selv ved små serier
  • Lav vekt i forhold til produktets størrelse
  • Et bredt temperaturregister fra -30C til ca +70C gir et allsidig brukerområde
  • Produktene produseres i et stykke uten formskjøter - stabile produkter som er lette å rengjøre


For mer information, kontakt:


Carl Fredrik Kleppe
Telefon: +47 91 70 56 57
E-post cfk@cipax.com 


NO_ Prosjektledelse_2014.jpg
NO_Konstruksjon_2014.jpg
NO_Verktoykonstruksjon.jpg
NO_Produksjon[Right menu ].JPEG

NO_Etterbearbeiding[Right menu ].JPEG
NO_Vasking[Right menu ].JPEG
NO_Montering[Right menu ].JPEG
NO_Logistikk[Right menu ].JPEG

 

Cipax AS, Holtermoen 12, N-1940 BJØRKELANGEN Telefon:+47 63 85 30 00 Fax:+47 63 85 30 01 E-post: bjorkelangen@cipax.com