Prosjektledelse

Gjennom å involvere Cipax tidlig i et prosjekt kan dere dra nytte av oss som samarbeidspartner ved utvikling og konstruksjon av kundespesifikke produkter. Alt for å finne den beste løsningen.

En effektiv og erfaren prosjektleder styrer prosjektet fra start til ferdig leveranse.For mer information, kontakt:


Carl Fredrik Kleppe
Telefon: +47 91 70 56 57
E-post cfk@cipax.com 


NO_ Prosjektledelse_2014.jpg
NO_Konstruksjon_2014.jpg
NO_Verktoykonstruksjon.jpg
NO_Produksjon[Right menu ].JPEG

NO_Etterbearbeiding[Right menu ].JPEG
NO_Vasking[Right menu ].JPEG
NO_Montering[Right menu ].JPEG
NO_Logistikk[Right menu ].JPEG

 

Cipax AS, Holtermoen 12, N-1940 BJØRKELANGEN Telefon:+47 63 85 30 00 Fax:+47 63 85 30 01 E-post: bjorkelangen@cipax.com