Konstruksjon

Rotasjonsstøp er en produksjonsmetode hvor produktet blir støpt i et helt stykke uten noen form for skjøter, noe som igjen gir et spenningsfritt og solid produkt uten svake punkter. Rotasjonsstøp er en lønnsom produksjonsmetode selv i små serier, som følge av relativt lave kostnader på produksjonsverktøy.

For å kunne produsere og levere et produkt som er optimalt tilpasset rotasjonsstøp, kan vi tilby utviklingsressurser med lang erfaring og høy kompetanse. Vi benytter moderne utviklingsprogrammer som sikrer en effektiv prosjektprosess.

Utvikling og tegning av produksjonsverktøy til de aktuelle produktene skjer i tett samarbeid med utvalgte leverandører, for å sikre topp kvalitet og et bra sluttprodukt.

Miniature prototype

Cipax kan også tilby nedskalerte 3D prototyper hvor man kan få se produktet i miniatyrutgave. I noen prosjekter kan det være fint å se og kjenne på produktene før produksjonsverktøyet produseres.
 

 For mer information, kontakt:


Carl Fredrik Kleppe
Telefon: +47 91 70 56 57
E-post cfk@cipax.com 


NO_ Prosjektledelse_2014.jpg
NO_Konstruksjon_2014.jpg
NO_Verktoykonstruksjon.jpg
NO_Produksjon[Right menu ].JPEG

NO_Etterbearbeiding[Right menu ].JPEG
NO_Vasking[Right menu ].JPEG
NO_Montering[Right menu ].JPEG
NO_Logistikk[Right menu ].JPEG

 

Cipax AS, Holtermoen 12, N-1940 BJØRKELANGEN Telefon:+47 63 85 30 00 Fax:+47 63 85 30 01 E-post: bjorkelangen@cipax.com