Mye mer enn et ferdig produkt

Uansett krav eller behov har vi skapt løsninger som utnytter de grunnleggende fordelene med rotasjonsstøpte produkter. Gjennom bruk av rotasjonstøping får man spenningsfrie produkter i ett stykke uten formskjøter noe som innebærer stabile produkter som er lette å rengjøre

Siden våre kunder ofte etterspør et miljøvennlig, gjennvinningsbart og næringsmiddelgodkjent materiale bruker vi i høy grad polyetylen, noe som også har høy grad av mekaniske egenskaper og god kjemikaliebestandighet.

Produksjonsmetoden muliggjør stor frihet ved produksjonsutformingen noe som tillater et "skreddersydd produkt". Kombinert med de relativt lave kostnader for formverktøy skaper dette en god løsning selv ved små serier.

 Gjennom å ta del i Cipax ressurser kan vi sammen finne den beste helhetsløsningen og dermed være en langsiktig partner.

Samarbeidet innledes allerede på idestadiet der en kombinasjon av krav og rotasjonsstøpingens fordeler veies sammen til en optimal konstruksjon. Valg av formverktøy skjer i samarbeid med utvalgte leverandører. Produksjonen skjer deretter med de mest tilegnede produksjonsverktøy. Etterbearbeiding skjer manuelt eller der kravene er ekstra høye gjennom CNC-bearbeiding. Produktet komlementeres ofte med komponenter til ferdig produkt. Når det stilles høye renhetskrav rengjøres produktene i vårt vaskeri. Cipax tilbyr også logistikkløsninger der EDI er en viktig del.

 

 

Cipaxkonsernet er sertifisert innen  ISO 9001:2000 der vi stiller krav til oss selv og våre leverandører for hele tiden å utvikle kvalitet. Vårt miljøarbeide drives etter ISO 14001:2004 der bedriftene i Sverige og Norge er sertifiserte. Estlandsenheten er sertifisert innen kort tid.For mer information, kontakt:


Carl Fredrik Kleppe
Telefon: +47 91 70 56 57
E-post cfk@cipax.com 


NO_ Prosjektledelse_2014.jpg
NO_Konstruksjon_2014.jpg
NO_Verktoykonstruksjon.jpg
NO_Produksjon[Right menu ].JPEG

NO_Etterbearbeiding[Right menu ].JPEG
NO_Vasking[Right menu ].JPEG
NO_Montering[Right menu ].JPEG
NO_Logistikk[Right menu ].JPEG

 

Cipax AS, Holtermoen 12, N-1940 BJØRKELANGEN Telefon:+47 63 85 30 00 Fax:+47 63 85 30 01 E-post: bjorkelangen@cipax.com