Bøyer til fiskeoppdrett
Bøyer til fiskeoppdrett

Marine produkter

Cipax tilbyr er bredt sortiment av marine produkter innen fortøyningsbøyer, oppdrettsbøyer, pontonger, bomprofiler, vanntanker og septikktanker.

Hoveddelen av de marine produktene produseres i polyetylen som er et miljøvennlig, gjenvinningsbart og korrosjonsfritt plastmateriale som lenge har blitt benyttet i marine miljøer.

Alle bøyer og flytekropper er fylt med polystyrenskum (EPS) som er en freonfri og gjenvinningsbar celleplast med meget gode flyteegenskaper. Ved en kollisjon eller annen ytre påvirkning beholder de full flytekraft selv om ytterskallet skulle bli skadet.

 

 

Cipax AS, Holtermoen 12, N-1940 BJØRKELANGEN Telefon:+47 63 85 30 00 Fax:+47 63 85 30 01 E-post: bjorkelangen@cipax.com